งานซ่อมเกียร์ TOYOTA LANDCRUISER VX100

ลูกทอร์คที่ได้ทำการผ่าแล้ว

อุปกรณ์เกียร์ในช่วงของการประกอบ