งานซ่อมเกียร์ TOYOTA HARRIER

อุปกรณ์เกียร์ที่ทำการถอดแล้ว

อุปกรณ์เกียร์หลังทำการล้างแล้ว

ผ่าลูกทอร์คคอนเวอร์เตอร์

อุปกรณ์เกียร์หลังทำการประกอบแล้ว