งานซ่อมเกียร์ VOLK CARAVELLE T5 ฮต 5119


ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์เกียร์

ล้างวาลบอดี้สมองเกียร์

อะไหล่เกียร์ใหม่

ขั้นตอนการประกอบ